Ou porte ton regard ?

Gaëlle CORANSON 27-06-2021 0

Trois choses demeurent

Gaëlle CORANSON 27-09-2020 38

La Foi

Gaëlle CORANSON 01-12-2019 12

La sagesse de Dieu est la sagesse de l'homme

Gaëlle CORANSON 29-09-2019 12